Vi er specialister i butiksdrift og sikkerhed

Forretningsområder

Vi skelner mellem såkaldte indsatsområder og så forretningsområder. Indsatsområderne er de aspekter, vi fokuserer på, når vi sammen med detailvirksomheden skal indkredse, hvilke udfordringer og behov, det er, som detailvirksomheden står med.

Forretningsområderne er de grupper af produkter og løsninger, som bruges til at afhjælpe kundens behov inden for et indsatsområde.

Vores forretningsområder

Varesikring er ligeledes et værktøj til at optimere sikkerhed, der anvendes inden for indsatsområdet at mindske svind, og som også kan anvendes inden for indsatsområdet frigøre ressourcer. Effektiv varesikring sender et stærkt signal, som forebygger tyveri.

Videoovervågning er et hovedelement i optimering af butikkens sikkerhed. Synlig videoovervågning har en præventiv effekt, der forebygger tyveri, og det spiller også en afgørende rolle i hurtig opklaring af forbrydelser. Nordic Retail er ISO:9001-certificeret inden for installation af videoovervågning.

Opdag en verden af RFID – en teknologi, som i disse år er med til at skabe store forandringer i den måde, virksomheder: administrerer sine lagerbeholdninger, optimerer tracking af varer i realtid, opnår øget effektivitet, reducerer omkostninger og spild, og forhøjer sikkerheden mod svind.

Et køsystem er et værktøj, der anvendes inden for indsatsområdet frigøre ressourcer og også inden for indsatsområdet skabe mersalg, og et køsystem giver en stærk optimering af den daglige butiksdrift.

En prispistol anvendes ligeledes inden for indsatsområdet skabe mersalg, og brugen af en prispistol er også med til at optimere den daglige butiksdrift. Med en prispistol kan personalet nemt påføre informative etiketter med skiltning om priser, datoer, tilbud mm.

Skiltning er et værktøj, der anvendes inden for indsatsområdet skabe mersalg, og skiltning er et helt centralt element i den daglige butiksdrift. Skiltning er med til at tydeliggøre gode tilbud og information om varerne.

Hvordan kan vi hjælpe?

Indsatsområder

Vi fokuserer på tre overordnede indsatsområder, hvor vi mener, vi kan yde et stærkt bidrag til detailvirksomheder. Vi ønsker således at hjælpe detailvirksomheder med at mindske svind, frigøre ressourcer og skabe mersalg.

I vores arbejde hen imod at hjælpe detailvirksomheder med at mindske svind, frigøre ressourcer og skabe mersalg, har vi specialiseret os i seks forretningsområder. Disse forretningsområder er grupper af produkter og løsninger, som kan bruges til at afhjælpe kundens behov inden for et indsatsområde. Vores seks forretningsområder er inddelt i to overkategorier: hhv. ”sikkerhed” og ”butiksdrift”, og forretningsområderne er følgende: videoovervågning (sikkerhed), varesikring (sikkerhed), installation & service (sikkerhed), køsystem (butiksdrift), skiltning (butiksdrift), og prispistol (butiksdrift).

Nedenfor er hver af disse forretningsområder kort introduceret. Du kan læse meget mere om hvert af forretningsområderne ved at klikke på siden til det specifikke forretningsområde.

Vores løsninger

Forretningsområder

Vi har specialiseret os i seks forretningsområder, hvorunder vi tilbyder løsninger, der kan hjælpe detailvirksomheden med at mindske sit svind, frigøre ressourcer, og skabe mersalg. Disse seks forretningsområder er inddelt i to overkategorier: hhv. sikkerhed og butiksdrift.

Sikkerhed

Inden for sikkerhed finder man forretningsområderne:

  • Videoovervågning – som er et værktøj, der anvendes inden for indsatsområdet at mindske svind, og som er et hovedelement i optimering af butikkens sikkerhed.
  • Varesikring – som ligeledes er et værktøj til at optimere sikkerhed, der anvendes inden for indsatsområdet at mindske svind, og som også kan anvendes inden for indsatsområdet frigøre ressourcer.
  • Installation & service – som er de serviceydelser, vi leverer sammen med vores løsninger til sikkerhed.

 

Butiksdrift

Inden for butiksdrift findes forretningsområderne:

  • Køsystem – som er et værktøj, der anvendes inden for indsatsområdet frigøre ressourcer, og som giver en stærk optimering af den daglige butiksdrift.
  • Skiltning – som er et værktøj, der anvendes inden for indsatsområdet skabe mersalg, og som er et helt centralt element i den daglige butiksdrift.
  • Prispistol – som ligeledes anvendes inden for indsatsområdet skabe mersalg, og som også optimerer den daglige butiksdrift.

 

Du kan læse meget mere om hvert enkelt af vores seks forretningsområder ved at klikke på siden til det specifikke forretningsområde.

Du kan læse meget mere om sikkerhed, butiksdrift og vores seks forretningsområder under fanen ”forretningsområder”.

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor