Videoovervågning

Hos Nordic Retail har vi mange års erfaring med at installere videoovervågning i mange forskellige kontekster; supermarkeder, boligselskaber, færger, osv. Vores key account managers forstår sig på at finde løsninger til videoovervågning, der møder det specifikke behov i butikken, og vores installatører kan deres kram.

Vi tilbyder mulighed for omgående service af din videoovervågning via en fjern-opkobling, så du ikke først skal vente på, at vi kører ud til dig.

Videoovervågning er en samlebetegnelse for et helt system bestående af forskellige elementer, der alle sammen spiller sammen for at sikre konstante videooptagelser af et givet område. I centrum for det hele finder du et overvågningskamera, eller, som oftest flere overvågningskameraer. Men du er ikke i mål med kun et overvågningskamera. Dertil kommer en server (også kaldet en ”NVR”, som står for network video recorder”). Og så er det også nødvendigt med et hard-drive. Det er serveren, der står for at indsamle alle optagelserne fra hvert enkelt overvågningskamera i hele bygningens videoovervågningssystem og lægge alle videooptagelserne på det centrale hard-drive. Mellem alle disse delkomponenter i videoovervågningssystemet er der selvfølgelig hele kabelføringen; vidste du, at der i et normalt supermarked, hvor Nordic Retail installerer videoovervågning, typisk er cirka en kilometer kabler? Det er, hvad der skal til, når samtlige overvågningskameraer skal forbindes til serveren med datakabler og desuden skal forbindes med strømkabler til en elektricitetskilde.

Problemer med svind og indbrud?

Hvorfor vælge videoovervågning?

Videoovervågning er et værktøj, der anvendes til blandt andet at mindske svind, og så er videoovervågning desuden et hovedelement i optimering af butikkens sikkerhed. Synlig videoovervågning har en præventiv effekt, der forebygger indbrud, tyveri og røveri, fordi synligheden af videoovervågning i butikken får potentielle gerningsmænd til at holde sig væk af frygt for at blive filmet af et overvågningskamera i gerningsøjeblikket. Den præventive effekt ved videoovervågning er med til at reducere butikkens samlede svind, og så er videoovervågning også med til at øge både kunders og personales tryghed med visheden om, at eventuelle kriminelle handlinger bliver filmet.

Skulle uheldet alligevel være ude, at der finder en kriminel handling sted, så spiller videoovervågning også en afgørende rolle i hurtig opklaring af forbrydelsen. At en butik kan melde en kriminel handling til politiet og samtidig udlevere bevismateriale til politiet i form af optagelser fra butikkens videoovervågning er med til at hjælpe politiet betragteligt og dermed øge chancen for, at gerningsmændene bliver fundet og holdt ansvarlige.

Videoovervågning fungerer i særdeleshed godt i samspil med varesikring. Varesikringen i butikken kan hjælpe til at alarmere butikkens personale om, at der finder en potentielt kriminel handling sted, og personalet vil derefter kunne bruge butikkens videoovervågning til at verificere, hvad der rent faktisk skete i stedet for at skulle sætte sin lid til øjenvidneberetninger.

Nordic Retail er førende leverandør af løsninger med videoovervågning i Danmark og Sverige fra mærket, HikVision, som er en globalt anerkendt udvikler og producent af løsninger til videoovervågning. Vores kunder kan nyde godt af den mangeårige og stærke relation, som Nordic Retail har med HikVision og andre anerkendte producenter af løsninger til videoovervågning såsom Milestone, Panasonic og EagleEyeNetworks.

Et kamera til ethvert formål

Et overvågningskamera er ikke bare et overvågningskamera

Inden for videoovervågning findes der et væld af forskellige typer overvågningskamera. Der findes et overvågningskamera til stort set ethvert formål, man måtte have, så der er ikke den situation, man ikke kan finde en god løsning med videoovervågning til.

Hvad der er vigtigt at holde sig for øje, når man skal have en løsning med videoovervågning er dog, at det meget sjældent giver mening at anvende den samme type overvågningskamera i to forskellige situationer. Et overvågningskamera er bygget til at fungere optimalt i en specifik slags situation. Skal man have en god løsning med videoovervågning i for eksempel et supermarked, hvor der skal sidde et overvågningskamera både indendørs og udendørs, og et overvågningskamera både ved indgangen og ved pengeskabet, så kommer man næsten aldrig udenom, at man skal have forskellige slags overvågningskamera i sin samlede løsning med videoovervågning. Dette skyldes, at hvert enkelt overvågningskamera skal udvælges nøje, så det fungerer optimalt til sit specifikke formål. Installerer man den helt samme type overvågningskamera samtlige steder i supermarkedet risikerer man, at supermarkedet ikke har størst muligt udnytte af sin videoovervågning.

Det er desværre en fejl, vi rigtigt ofte ser, at kunder, der kommer til os, tidligere har fået installeret videoovervågning, hvor der er brugt den helt samme type overvågningskamera overalt. Konsekvensen er, at kunden enten har betalt alt for meget for sin videoovervågning og fået sat dyre overvågningskameraer op på steder, hvor en meget simplere videoovervågningsløsning sagtens kunne have klaret opgaven. Omvendt er konsekvensen også en gang imellem, at kunden har en falsk tryghed af at have fuldt funktionel videoovervågning, men dén dag, uheldet er ude, og man skal ind og lede i optagelserne fra sin videoovervågning for at se, hvad der foregik, så viser det sig, at overvågningskameraet, der var sat op i dét område, ikke var godt nok til at fange alle de vigtige detaljer i lige dén kontekst.

Nogle eksempler

Hvad er eksempler på gængse typer overvågningskameraer?

Nedenfor har vi givet fire bud på nogle af de mest gængse typer videoovervågningskamera for at illustrere med virkelige eksempler, hvordan disse kan være forskellige fra hinanden. Husk, at beslutningen om valg af løsning til videoovervågning altid må bero på en rådgivningssession, da der er mange overvejelser og aspekter at tage med i sin beslutningsproces.

De fire typer overvågningskamera nedenfor er blot nogle få eksempler. Ønsker du et overvågningskamera, der kan noget andet, så finder vi det i vores store portefølje af overvågningskameraer.

”Cube” overvågningskamera

Cube overvågningskameraet er et overvågningskamera i høj kvalitet; helt ideelt til videoovervågning af kontormiljøer og lignende forhold. Dette skyldes, at Cube overvågningskameraet optager billeder i god kvalitet, således at alle detaljer kommer med. det er også meget fleksibelt med rotation på tre akser, så alle hjørner af lokalet kan dækkes med videoovervågning.

”Box” overvågningskamera

Box overvågningskameraet optager i særdeles høj kvalitet, og det er bygget til at optage med forskellig zoomkvalitet. Dette gør overvågningskameraet helt unikt til videoovervågning i forskellige områder og til at zoome ind på individuelle personers ansigter og andre detaljer. Box overvågningskameraet er derfor et ideelt overvågningskamera til videoovervågning ved indgange og udgange; også fordi det tilmed er muligt at tilslutte live-skærme, så folk ser sig selv blive filmet af videoovervågning, når de kommer gående. Box overvågningskameraet klarer i øvrigt at sidde udendørs i skiftende temperatur og fugtighed.

”Bullet” overvågningskamera

Bullet overvågningskameraet er et pålideligt overvågningskamera, som har en alsidig anvendelse til videoovervågning i mange forskellige situationer. Overvågningskameraet optager videoovervågningsbilleder i meget høj kvalitet, så alle de vigtige detaljer kommer med. Desuden er box overvågningskameraet bygget til at sidde udendørs i mange forskellige slags vejrforhold med både høj luftfugtighed og ekstreme temperaturer, og Box overvågningskameraet er derfor et godt valg til videoovervågning udendørs.

”Dome” overvågningskamera

Dome overvågningskameraet optager ligeledes i høj billedkvalitet, som fanger de vigtige detaljer, og det er også bygget til udendørs videoovervågning i mange forskellige slags vejrforhold. Derudover er Dome overvågningskameraet hærværkssikret, dvs. konstrueret til hård behandling uden at gå i stykker. Dome overvågningskameraet er derfor helt specielt bygget til videoovervågning i udsatte områder.

Teknologierne

Hvordan er overvågningskameraer forskellige?

Overvågningskameraer kan adskille sig fra hinanden på en række parametre, og det er dette, der gør, at særlige typer overvågningskamera passer bedst til særlige formål. Nedenfor er en ikke-udtømmelig liste over parametre at tage højde for, når man skal vælge det rette overvågningskamera til sin videoovervågning.

Linsetype

Et overvågningskameras linsetype har betydning for, hvor meget lys, der bliver ledt igennem til overvågningskameraet og dermed, hvor stor hastighed og med hvor høj en skarphed overvågningskameraet kan tage billeder. Det kan også være relevant ift., hvor bredt billedudsnittet skal være.

Hvis du har behov for med et overvågningskamera at kunne se et helt særligt udsnit af butikken, så er linsetypen blandt andet værd at overveje.

Maks. resolution (megapixels eller ”MP”)

Maks. resolution har betydning for, hvor detaljerede billedoptagelserne fra det givne overvågningskamera bliver, og dermed hvor godt du kan zoome ind på billederne.

Dette kan have betydning for dig, hvis du f.eks. ønsker med dit overvågningskamera at kunne zoome langt ind på ansigterne på personer, der står langt væk.

Farveoptagelse

Om et overvågningskamera skal kunne optage i farver eller ej er en subjektiv vurdering, der beror på behovet for at kunne skelne farver (og særligt nuancer) fra hinanden.

Er det vigtigt, at du på din videoovervågning kan se, at gerningsmandens hår var gråt frem for lysebrunt? Så er et overvågningskamera, der kan optage i farver, nødvendigt. Ligeledes, hvis det er vigtigt for dig ud fra din videoovervågning at kunne givet et grundigt signalement af tøjfarver eller en grundig beskrivelse af det stjålne. Hvis du er okay med, at du med din videoovervågning for eksempel blot kan fortælle, at personens hår var mørkt frem for lyst, så er et sort/hvid overvågningskamera tilstrækkeligt.

IR-optagelse

Med IR-optagelse menes muligheden for at kunne skelne temperaturer fra hinanden. Et overvågningskamera med mulighed for at optage i IR kan således se, om et objekt var varmt eller koldt i forhold til dets omgivelser.

Om dette er relevant for dig, vil være en beslutning, der beror på, om du med din videoovervågning skal kunne se i mørke, og skal kunne afgøre, om en bevægelse for eksempel skyldes et menneske (eller et dyr), eller om det var en anden ikke-levende kilde, der skabte bevægelsen. IR er særligt relevant i mørke, hvor man ellers kan have svært ved at se på sin videoovervågning, hvad der foregår.

WDR (modlys)

Inden for videoovervågning står forkortelsen WDR for ”wide dynamic range”, og dette dækker over overvågningskameraets evne til at optage klare billeder i situationer med stor lysmæssig kontrast.

Dette vil ofte være relevant i situationer, hvor et overvågningskamera er sat op indendørs i en butik med retning ud mod gaden udendørs, hvor det kan være betragteligt lysere (især i sommermånederne) end indendørs. Skal overvågningskameraet kunne danne brugbart billedmateriale i en sådan situation, skal det være et WDR-overvågningskamera.

3-aksejustering (PTZ)

3-aksejustering refererer til overvågningskameraets mulighed for at panorere, hælde, og rotere (engelsk: pan tilt and zoom, som forkortes ”PTZ”), og i hvor vid udstrækning, overvågningskameraet kan dette.

Sidder kameraet i et hjørne, er det ikke vigtigt, om det kan rotere 360 grader, men hvis overvågningskameraet sidder et meget centralt sted med udsyn i alle retninger, bliver det pludselig et mere relevant spørgsmål. Især hvis du vil have mulighed for at kunne styre overvågningskameraet og dets retning.

Audio

Audio refererer til, om overvågningskameraet foruden billedoptagelser også kan optage lyd. Er det vigtigt for dig, at du som en del af din videoovervågning kan følge med i, hvad der bliver sagt, eller hvilke lyde der forekommer, er dette et meget relevant aspekt at tage med i beslutningsprocessen om valg af overvågningskamera. Lige så vigtigt kan det være, om overvågningskameraet har software til at filtrere baggrundsstøj, så for eksempel samtale bliver mere klart at lytte til.

Hærværkssikring

Visse steder kan det være yderst relevant, at et overvågningskamera er hærværkssikret (somme tider også kaldet ”vandalsikret”). Dette kan være relevant i f.eks. udsatte boligområder med meget hærværk og kriminalitet, men det kan også være relevant af andre årsager og andre steder. Ikke alle overvågningskameraer er hærværkssikrede, så det er en overvejelse, der er værd at tage med, når man skal have ny videoovervågning.

Vejrbestandighed

Om et overvågningskamera er vejrbestandigt kan også være et relevant spørgsmål, hvis man ønsker at opsætte videoovervågning udendørs. Nogle overvågningskameraer er for eksempel vandtætte, mens andre ikke er og hurtigere vil tage skade. Andre overvågningskameraer tåler høj luftfugtighed, hvor andre ikke gør. Og så tåler visse overvågningskameraer hård frost og/eller høje temperaturer, hvilket også kan være nødvendige egenskaber alt afhængigt af, hvor man påtænker at sætte sin videoovervågning op.

Vi er klar til at hjælpe

Professionel rådgivning

Hos Nordic Retail anser vi det som vores vigtigste opgave, når vi bliver kontaktet angående videoovervågning, at vi får rådgivet kunden grundigt i alle de relevante overvejelser, der er inden for videoovervågning og valg af overvågningskameraer. Vi stræber efter at stille kunden de rigtige spørgsmål og give kunden den rette information, så kunden bliver helt bevidst om, hvad det er, kunden egentlig har behov for i forhold til videoovervågning. Først derefter kan vi begynde at udvælge konkrete typer overvågningskamera og begynde at skræddersy en løsning med videoovervågning, som møder den specifikke kundes behov.

Nordic Retail er medlem af SikkerhedsBranchen, og vi tilbyder altid vores kunder en grundig rådgivning i den lovgivning, der findes på området, når det kommer til videoovervågning. Vi hjælper vores kunder med at GDPR-sikre deres nye videoovervågning, og vi står desuden altid klar til at yde service, hvis der er tvivlsspørgsmål, hvis der er udfordringer med at anvende butikkens videoovervågning, eller hvis der opstår fejl på butikkens videoovervågning.

Dialog & Sparring

Kontakt os

Er du blevet klogere på dine behov inden for videoovervågning, eller har du yderligere spørgsmål? Så er du altid velkommen til at kontakte Nordic Retail og få en uforpligtende samtale om dine specifikke behov i forhold til videoovervågning og de muligheder, der findes. Vores key account managers har mange års gode erfaringer med videoovervågning, og de er altid klar til at tage en kop kaffe og en snak.

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor