Varesikring

Varesikring består af antenner ved ind- og udgange i kombination med anordninger (etiketter, brikker, etuier mm.), som sættes på selve varerne. Flyttes en ubetalt vare ud af butikken, vil butikkens varesikring give alarm. Varesikring -anordningerne deaktiveres/afmonteres af personalet i kassen i betalingssituationen.

Effektiv varesikring sender et stærkt signal, der er med til at forebygge tyveri i første omgang. Hvis en tyv alligevel prøver lykken, vil butikkens varesikring alarmere personalet, så tyven stoppes.

Nordic Retail er mangeårig og erfaren distributør af varesikring fra Checkpoint Systems, verdens største leverandør af varesikring, som hjælper 65% af detailkæder verden over med at reducere svind vha. løsninger med varesikring.

Problemer med svind?

Hvorfor varesikring?

Der findes mange årsager til, at en butik har behov for varesikring, men fælles for alle er behov for at reducere svind.

Svind kan skyldes en række faktorer:

  • Kunder, der ved en fejl forlader butikken med ubetalte varer
  • Kunder, der med vilje går med ubetalte varer (butikstyve)
  • Medarbejdere, der laver fejl eller svindler
  • Leverandører, der laver fejl eller svindler
  • Administrative fejl eller svindel

 

Kunde-andelen er langt den største kilde til svind, da ca. 50% af al svind er kunderelateret. Løsningen på dette er varesikring, i samspil med et opmærksomt og professionelt personale. Varesikring stopper ikke butikstyveri, men varesikring gør butikstyveri langt mere besværligt. Og desuden sender varesikring et stærkt signal, som har en præventiv effekt.

Alarmerne

Inden for varesikring og bekæmpelse af svind tilbyder vi i Nordic Retail et bredt udvalg af løsninger. I det følgende kan du læse om de allermest gængse typer anordninger (alarm-typer), der findes inden for varesikring.

Brikker (hard tags)

Inden for varesikring er ”brikker” (også kaldet ”hard tags”) en slags hårde plastikbrikker, som bruges på alle former for varer.

Da anordningen består af en lille plastik-brik med en nål, egner den sig dog især godt til at blive sat fast i stof, og derfor er den god til at sikre tøj. Varesikring med brikker bruges derfor ofte på tekstilvarer, såsom: skjorter, bukser, jakker, tasker, sko, hatte mm. Når først brikker til varesikring er sat på varen, er de ekstremt svære at brække af uden at ødelægge varen. Påsættes og aftages brikkerne korrekt, efterlader de dog ingen spor.

Nålen presses igennem stoffet på produktet, og på bagsiden sættes nålen ind i hullet på brikken. Brikken holder fast på nålen, så man ikke kan trække nålen ud igen og fjerne brikken fra varen uden først at låse brikken op med en aftager. Tages varen ud af butikken med brikken på, vil butikkens varesikring give alarm.

Blisterpak-alarm (autopeg)

Inden for varesikring er en ”autopeg” en form for alarm, der sættes på varen gennem dét hul på blisterpakken, som er lavet til at hænge varen på et varespyd.

Efter montering af autopeg, kan vare inkl. autopeg fortsat ophænges.

Autopeg’en er svær at flå af, men let for personalet at afmontere med en deaktivering. Fjernes varen inkl. autopeg fra butikken, giver butikkens varesikring alarm.

Edderkopper (spiders)

Inden for varesikring er ”edderkopper” (også kaldet ”spiders”) en type alarm, som griber med sine lange arme rundt om en vare og låses.

Edderkopper er gode til produkter med former eller størrelser, der gør dem svære at sikre med andre typer varesikring.

Det er muligt at udvide eller stramme edderkoppen, så den sidder tæt omkring kassen og ikke kan vrides af, uden at man låser spideren op med en aftager. Inde i den runde klods i midten af edderkoppen, sidder der en alarm. Klipper man ét af de lange bånd over på edderkoppen, vil der lyde en høj og gennemtrængende alarmlyd.

Tages varen ud af butikken med edderkop på, vil butikkens varesikring give alarm.

Kabellåse (cable locks)

Inden for varesikring er en ”cable lock” en type alarm, som har form som en hængelås.

Den sættes på varen gennem et hul eller om et smalt sted, hvor den ikke kan trækkes af, uden at man låser den op først med en aftager.

Klippes båndet over på en cable lock, vil den give en høj alarm. Tages varen ud af butikken med en cable lock på, vil butikkens varesikring give alarm.

Flaskesikringer (bottle safers)

Inden for varesikring er ”flaskesikringer” (også kaldet ”cable locks”) en form for plastikhætter, der bruges på alle typer af flasker.

Flaskesikringer sikrer dels at flasken ikke åbnes, og dels at flasken ikke stjæles.

Når først, en flaskesikring sidder på en flaske, er den ekstremt svær at få af uden at ødelægge flasken eller anvende en aftager. Tages varen ud af butikken med en flaskesikring på, vil butikkens varesikring give alarm.

Etuier (keepers)

Inden for varesikring er ”keepers” en slags plastikkasser, hvori varen låses inde, så varen ikke kan stjæles.

Keeper’en er lavet af gennemsigtigt plastik og udformet således, at man sagtens kan genkende varen inde i keeper’en. Keeper’en med varen inde i kan derfor sagtens udstilles på en varereol.

Keepers findes i flere størrelser, og de er ideelle i situationer, hvor man ønsker varesikring, men hvor det pga. varens form eller emballage er svært at anvende andre typer anordninger til varesikring.

Når varen er lagt ind i keeper’en, låses keeperen nemt vha. en aftager, som kun personalet har. Keeper’en er meget svær at bryde op uden aftageren. Når produktet købes, er det nemt for personalet i kassen at åbne keeper’en med samme aftager.

Tages vare inkl. keeper ud af butikken, vil butikkens varesikring give alarm.

Etiketter (labels)

Den klassiske etiket til varesikring kan bruges til rigtigt mange varetyper. Etiketter til varesikring kommer i alle mulige størrelser, former og afskygninger.

Der er en type etiket, der passer til hvert et behov. Den findes med forskelligt udseende, så den er mere eller mindre synlig. Den fås også med forskellige limtyper, så den kan sættes på mange forskellige materialer og overflader. Varesikring med brug af etiketter er den allermest almindelige måde at sikre sine varer med varesikring.

Alle etiketter til varesikring har en meget kraftig klæbeevne, som gør dem meget svære at pille af varen. Når etiketten er sat på en vare, er det ikke meningen, den nogensinde pilles af igen. I stedet deaktiveres den i købssituationen med det rette deaktiveringsudstyr og efterlades deaktiveret på varen, når kunden forlader butikken med varen.

I forbindelse med påsætningen af etiketter til varesikring på butikkens varer er der en hel række overvejelser og forholdsregler, man skal holde sig for øje, så man sikrer, at man får det allermest effektive resultat ud af sin varesikring. Disse overvejsler og regler kan du læse mere om nedenfor. Alle disse overvejelser og regler vil være en standard del af den rådgivning, vi giver dig her hos Nordic Retail, når du skal i gang med varesikring. Vi hjælper dig med at vælge de helt rigtige typer etiketter, der passer bedst til varesikring af dine varer, og vi giver dig og din butik grundig undervisning i, hvordan I bedst påsætter etiketter til varesikring på de konkrete varetyper, I måtte ønske at sikre med varesikring.

Teknologierne

AM vs. RF

Når det kommer til at sikre sine produkter med varesikring er der grundlæggende 2 overordnede teknologier: AM varesikring og RF varesikring.

Hovedforskellen mellem de to typer varesikring har at gøre med frekvensen af signalet, der bruges.

  • AM står for Acousto Magnetic, og disse typer varesikring fungerer ved 58 KHz, hvilket betyder, at der sendes et signal ud 58.000 gange i sekundet. Det er lavfrekvente radiobølger.
  • RF står for Radio Frequency, og disse typer varesikring fungerer ved 8,2 MHz, hvilket betyder, at der sendes et signal ud 8.200.000 gange i sekundet. Det er højfrekvente radiobølger.

 

Forskellen lyder af meget, men den har reelt en meget lille betydning ift. varesikring og dets ydeevne. Begge typer varesikring har været anvendt vidt og bredt i mange år, og begge typer varesikring er bevist til at være effektive til at beskytte varer mod svind.

Den største forskel på de to typer varesikring er til gengæld, at AM varesikring forbruger meget mere strøm end RF varesikring. Varesikring med AM vil derfor være dyrest på lang sigt pga. høje driftsomkostninger. Desuden findes der kun et relativt lille udvalg af anordninger (etiketter, brikker, etuier, mm.), der virker til AM varesikring sammenlignet med RF varesikring. Til RF varesikring findes der langt flere typer anordninger.

Nordic Retail har af disse grunde valgt kun at forhandle RF varesikring, så vores kunder får mest værdi ud af deres varesikring.

antenner

En antenne er ikke bare en antenne

Varesikring består af antenner ved ind- og udgange i kombination med anordninger (etiketter, brikker, etuier mm.), som sættes på selve varerne. Læs mere om antennerne her. Nordic Retail står altid klar til at rådgive dig omkring varesikring.

Forskellige rækkevidder

Antenner til varesikring adskiller sig fra hinanden på en række parametre. Den vigtigste er antennernes individuelle rækkevidde, som har betydning for, hvor mange antenner, man skal bruge for at dække en given butiks udgang effektivt, samt hvor tæt antennerne skal stå på hinanden på tværs af udgangen.

Med/uden kundetælling

Nogle typer af antenner til varesikring kan fås med en ekstra kundetællingsfunktion. Det vil sige, at varesikring og kundetælling, som ellers normalt er adskilte opgaver, der kræver hver sit udstyr, kan fås i én integreret løsning. Dette vil oftest være et tilkøb og dermed valgfrit, om man finder det nødvendigt.

Med/uden reklamedisplay

Nogle typer antenner til varesikring fås med et display, hvorpå man kan have stillbilleder eller sågar videoer. Dette er en mulig informationskanal fra butikken til kunderne, hvormed butikken kan informere om nye tilbud og varer eller ændrede åbningstider. Butikkens varesikring kommer derved til at tjene mere end blot det sikkerhedsmæssige formål. Man kan også anvende antennedisplayene som reklameplads, der kan sælges til leverandører. Dette kan være med til at skabe en ekstra indtægt for butikken og evt. finansiere investeringen i varesikring.

Æstetisk udtryk

Ikke mindst har de forskellige typer antenner til varesikring forskellige æstetiske udtryk, der kan bruges aktivt til at enten

  • Skjule varesikring, så det ikke så let springer i øjnene på folk.
  • Synliggøre varesikring for at gøre opmærksom på, at butikken er sikret med varesikring.
  • Lade antennerne til varesikring indgå som et ekstra, lækkert aspekt af butikkens øvrige design.

 

Test af antennerne

Hele systemet med varesikring beror på, at antennerne virker og er aktive. Derfor er det vigtigt, at antennerne testes regelmæssigt. Butikstyve vil opdage, hvis en butiks varesikring ikke virker, og så kan butikken få problemer med svind, som nemt kunne være undgået. Nordic Retail anbefaler, at alle butikkens antenner til varesikring testes dagligt (fx inden åbningstid). Testen gennemføres nemt vha. et testkort.

Hver morgen, inden butikken åbner, tages kortet med hen til hver enkelt af butikkens antenner til varesikring. Hvis alarmen går i antennen, så virker antennen (og dermed butikkens varesikring) efter hensigten.

Hvordan fungerer det?

Aftagere og deaktiveringer

Har man etiketter til varesikring, så bruges en deaktivering. Har man andre anordninger (f.eks. flaskesikringer, edderkopper, brikker, osv.) til varesikring, så bruges en aftager. Hos Nordic Retail underviser vi grundigt i brugen af varesikring – også aftagning og deaktivering.

Har man etiketter til varesikring, så bruges en deaktivering. Har man andre anordninger (f.eks. flaskesikringer, edderkopper, brikker, osv.) til varesikring, så bruges en aftager.

Når du får et system med varesikring fra Nordic Retail installeret i din butik, vil installatøren vejlede i, hvordan man aftager og/eller deaktiverer de givne anordninger til varesikring, som skal bruges i butikken.

Vigtigt om aftagere

Det gælder for alle typer anordning til varesikring (på nær etiketterne), at man skal tage anordninger af sine varer i salgssituationen. Afmonteringen sker med en aftager.

Aftageren er et fritliggende instrument, hvilket øger kasseekspedientens fleksibilitet i dennes arbejde. Dog skal man altid være opmærksom på, at aftagere ikke bliver lagt steder, hvor de kan blive væk, eller hvor ikke-ansatte personer kan få fat i dem og afmontere varesikring fra produkterne. Hvis dette sker, er mister man hele formålet med at have varesikring.

Nordic Retail anbefaler, at aftageren placeres hos kasseekspedienten og integreres i dennes rutine. Dermed ved man altid, hvor aftageren ligger, og man sikrer desuden, at det altid huskes, at varesikring -anordningerne altid bliver pillet af produktet ved køb, så der ikke opstår uheldige situationer, hvor varesikring giver alarm, selvom kunden har betalt varen.

Vigtigt om deaktiveringer

Deaktiveringer til varesikring er ikke transportable, men vil altid sidde i betalingskassen. Dette skyldes, at de skal have en fast strømkilde. Personalet deaktiverer etiketter til varesikring, der sidder på varerne ved at bevæge varen med etiketten tæt forbi deaktiveringen (max. 10 cm mellem etiket og deaktivering). Herefter lader man den deaktiverede etiket sidde på varen, som kunden tager med sig ud af butikken.

Hvis man bevæger en vare forbi deaktiveringen, hvor der sidder en anden type anordning til varesikring end en etiket (f.eks. et hard-tag), så vil disse ikke blive deaktiveret.

Til gengæld vil deaktiveringen registrere, at der sidder en anden type anordning til varesikring på varen end en etiket, og deaktiveringen vil derfor give en kort lyd for at gøre personalet opmærksom på at afmontere anordningen med en aftager.

Deaktiveringen til varesikring placeres ved kassedisken inden for ekspedientens rækkevidde og integreres i ekspedientens rutine ligesom aftageren. Deaktiveringsudstyret vil være lige ved siden af varescanneren i kassen, så etiketten automatisk deaktiveres, når man passerer varens stregkode forbi varescanneren i købssituationen. På denne måde bliver deaktiveringshandlingen ikke en ekstra, tidsspillende opgave, da deaktiveringen sker af sig selv som en del af personalets normale aktivitet.

Ruller med ubrugte etiketter til varesikring må aldrig placeres i nærheden af deaktiveringen, da mærkerne utilsigtet kan blive deaktiveret og gjort ubrugelige ved for tæt kontakt med deaktiveringen. Hvis dette sker, kan man risikere, at butikkens varesikring giver en falsk tryghed og ikke virker i praksis.

Varer, hvorpå der sidder etiketter til varesikring må heller aldrig placeres tæt på deaktiveringen (med mindre varerne skal sælges og derfor deaktiveres), da mærkerne på varerne ligeledes kan blive deaktiveret, hvorefter varen reelt er ubeskyttet.

HUSK: Hold etiketter til varesikring inden for 10 cm til deaktiveringen, når de skal deaktiveres. Ved større afstand er det ikke sikkert, deaktiveringen foregår rigtigt.

Hvad skal man være opmærksom på?

Påsætning af varesikringsetiketter

Etiketter til varesikring kommer i alle mulige størrelser, former og afskygninger. Der er en type etiket, der passer til hvert et behov. Den findes med forskelligt udseende, så den er mere eller mindre synlig. Den fås også med forskellige limtyper, så den kan sættes på mange forskellige materialer og overflader. Vi står klar til at rådgive dig i forhold til dine specifikke behov.

Påsætning af varesikringsetiketter: Altid samme sted på varen

Det er vigtigt altid at sætte etiketter til varesikring det same sted på en vare. Dette bør aftales kollegaerne imellem, og faste rutiner bør indføres. På dén måde sikres det, at kasseekspedienten altid ved, hvor han/hun skal lede efter etiketten, når han/hun skal fjerne den i kassen. Dermed undgås det, at kunden forlader butikken med varer, hvorpå der stadig sidder aktiv varesikring. For eksempel kan man aftale blandt personalet, at en etiket til varesikring altid sættes lige under stregkoden, så alle ved, hvor de skal kigge, når den skal deaktiveres i købssituationen.

Påsætning af varesikringsetiketter: Ikke på metal

Etiketter til varesikring indeholder metaldele, som ikke må komme i direkte kontakt med andet metal; ellers mister etiketterne deres funktion. Derfor er det vigtigt for varer, som består af metal eller har metal i emballagen, at man sørger for at sætte etiketter til varesikring på en del af varen, der ikke er lavet af metal. For eksempel med spraydåser til hårprodukter eller deodoranter bør man sætte etiketter på plastlåget øverst.

Påsætning af varesikringsetiketter: Så vidt muligt på selve varen

Hvor det er muligt, bør etiketter til varesikring altid sættes på selve varen i stedet for på en del af varens emballage. Hvis etiketten til varesikring kun sidder på den ydre emballage, og varen nemt kan tages ud af sin emballage, er det nemlig nemt for tyve at undgå at blive opdaget ved at lade emballagen ligge og gå med varen, og så mister man fordelen ved at have varesikring. For eksempel med parfumer, der er pakket i papæsker, bør man sætte etiketten på selve flasken inden i æsken.

Påsætning af varesikringsetiketter: Dobbeltmærkning

Det kan være fristende at sætte mere end én etiket til varesikring på varerne for at give dem en ”ekstra sikring”. I langt de fleste tilfælde vil det dog være helt tilstrækkeligt at sætte én etiket på hver vare. Jo flere etiketter, der sidder på en vare, desto mere skal personalet i kassen være opmærksomme på at få deaktiveret alt, inden kunden kan forlade butikken. Det kan give uheldige situationer, hvis det er svært at finde og deaktivere alle etiketter, og butikkens varesikring derfor ender med at give alarm, selvom kunden har betalt.

Påsætning af varesikringsetiketter: Ikke hen over hjørner

Etiketter til varesikring kan ikke tåle at blive bukket hårdt eller at få et ”knæk”. Dette ødelægger dem og deaktiverer dem, så de ikke kan beskytte varen. Derfor bør man ikke sætte etiketten hen over hjørner/kanter på varen. Etiketten kan dog sagtens bukke let; f.eks. langs med krumningen på en flaske.

Påsætning af varesikringsetiketter: Tæt på stregkoden

Hvis det giver mening, kan det være en fordel at sætte etiketter til varesikring så tæt på stregkoden på varen som muligt (dog uden at tildække stregkoden på produktet). Herved bliver det lettere for personalet i kassen at spotte etiketten og få den deaktiveret i købssituationen.

Påsætning af varesikringsetiketter: Husk ved påsætning

Hvis en etiket på rullen har en rød eller blå prik på sig, betyder det, at producenten under kvalitetstjekket har erklæret etiketten for dysfunktionel. Etiketten med prikken bør ikke bruges. Resten af etiketterne på rullen vil stadig være fine.

Vi er klar til at rådgive dig

Kontakt os

Er du blevet klogere på dine behov i forbindelse med varesikring, eller har du yderligere spørgsmål? Så er du altid velkommen til at kontakte Nordic Retail og få en uforpligtende samtale om mulighederne og dine specifikke behov. Vores key account managers har mange års gode erfaringer med varesikring, og de er altid klar til at tage en kop kaffe og en snak.

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor