lösningar för butiksdrift och säkerhet

Affärsområden

Vi arbetar med insatsområden och affärsområden. Insatsområdena är de aspekter som vi fokuserar på när vi samarbetar med detaljhandelsföretaget för att identifiera de utmaningar och behov som detaljhandelsföretaget står inför.

Affärsområden är de grupper av produkter och lösningar som vi i Nordic Retail erbjuder till kunden för att tillgodose kundens behov inom ett insatsområde.

Våra affärsområden

En effektiv säkerhet i Nordic Retail sänder en stark signal som bidrar till att förhindra stölder från början. Om en tjuv försöker sig på det, varnar butikens varularmssystem personalen så att tjuven kan stoppas. Nordic Retail är en mångårig och erfaren distributör av varularm från Checkpoint Systems, världens största leverantör av varularm, som hjälper 65 % av detaljhandelskedjorna världen över att minska svinnet med hjälp av varularmslösningar.

Synlig kameraövervakning från Nordic Retail har en förebyggande effekt och förhindrar inbrott, stöld och rån. Den förebyggande effekten av kameraövervakning bidrar till att minska det totala svinnet, och kameraövervakning bidrar också till att öka säkerheten för både kunder och personal. Om en brottslig handling inträffar spelar kameraövervakning också en viktig roll för att brottet ska kunna lösas snabbt. 

Upptäck en värld av RFID – en teknik som under dessa år leder till stora förändringar i hur organisationer: hanterar sina lager, optimerar spåring av sina produkter, ökar effektiviteten, minskar kostnader och slöseri, och ökar säkerheten mot svinn.

Ett kösystem från Nordic Retail hjälper personalen att behandla kunderna i rätt ordning. Kunderna kan vänta tryggt i vetskap om att de inte kommer att bli förbigångna. Kundupplevelsen förbättras därför. Med ett kösystem i butiken slipper kunderna också stå i kö. Kunderna kan därför slappna av och titta runt i butiken under tiden och kanske inspireras till att köpa något mer. Ett kösystem gör det också möjligt att samla in trafikstatistik, vilket optimerar schemaläggningen och frigör resurser.

Med hjälp av Nordic Retails prismärkning blir det lättare för personalen att kommunicera priser och bra erbjudanden till kunderna, så att kunderna inte är osäkra på vad varan kostar och var de kan få bra rabatter. Detta skapar en bättre shoppingupplevelse för kunden och kan i slutändan leda till att kunderna tillbringar mer tid i butiken och köper mer. Inom Food & Retail är Nordic Retail ledande partner till METO, en av världens största tillverkare av prismärkning och tillbehör. 

Informativ skyltning från Nordic Retail gör det mycket lättare för kunderna att hitta det de söker. En effektiv skyltning kan därför bidra till att skapa merförsäljning i butiken. Det skapar en bättre shoppingupplevelse för kunden när de kommer in i en butik och upptäcker att all information de söker finns där. Inom Food & Retail är Nordic Retail ledande partner till METO, en av världens största tillverkare av skyltninglösningar. Läs mer om Nordic Retail skyltning här.

Hur kan vi hjälpa dig?

Insatsområden

Vi fokuserar på tre breda områden där vi tror att vi kan ge ett starkt bidrag till detaljhandeln. Därför vill vi hjälpa detaljhandelsföretag med att minska svinnet, att frigöra resurser och att skapa merförsäljning

I vårt arbete med att hjälpa detaljhandlare att minska svinnet, frigöra resurser och skapa merförsäljning är vi specialiserade på sex affärsområden. Dessa affärsområden är grupper av produkter och lösningar som kan användas för att tillgodose kundernas behov inom ett insatsområde. Våra sex affärsområden är indelade i två överkategorier: “säkerhet” respektive “butiksdrift”, och affärsområdena är följande: kameraövervakning (säkerhet), varusäkerhet (säkerhet), installation och service (säkerhet), kösystem (butiksdrift), skyltning (butiksdrift) och prismärkning (butiksdrift).

Nedan presenteras vart och ett av dessa affärsområden kortfattat. Du kan läsa mycket mer om varje affärsområde genom att klicka på sidan för det specifika affärsområdet.

Våra lösningar

Affärsområden

Vi är specialiserade på sex affärsområden inom vilka vi erbjuder lösningar som hjälper detaljhandeln att minska svinnet, frigöra resurser och generera merförsäljning. Dessa sex affärsområden är indelade i två underkategorier: säkerhet respektive butiksverksamhet.

Säkerhet

Inom säkerhet finns affärsområdena:

  • Kameraövervakning – är ett verktyg som används för att minska svinnet och är en viktig del i att optimera butikssäkerheten.
  • Varularm – som också är ett verktyg för att optimera säkerheten, som används för att minska bedrägerier och som också kan användas för att frigöra resurser.
  • Installation & service – det är de tjänster som vi tillhandahåller tillsammans med våra säkerhetslösningar.

Butiksverksamhet

Inom butiksverksamheten finns affärsområdena:

  • Kösystem – är ett verktyg som används inom åtgärdsområdet frigörande av resurser och ger en stark optimering av den dagliga verksamheten i butiken.
  • Skyltning – ett verktyg som används för att skapa merförsäljning och som är en viktig del av den dagliga butiksverksamheten.
  • Prismärkning – används också för att skapa merförsäljning och optimerar den dagliga verksamheten i butiken.

Du kan läsa mycket mer om vart och ett av våra sex affärsområden genom att klicka på sidan för det specifika affärsområdet.

Du kan läsa mycket mer om säkerhet, butiksverksamhet och våra sex affärsområden under fliken “affärsområden”.

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor