Kameraövervakning

På Nordic Retail har vi många års erfarenhet av att installera kameraövervakning i många olika sammanhang; stormarknader, bostadsbolag, färjor etc. Våra key account managers vet hur man hittar kameraövervakningslösningar som uppfyller butikens specifika behov, och våra installatörer kan sina saker. Vi erbjuder möjlighet till omedelbar service för din kameraövervakning via en fjärranslutning, så att du inte behöver vänta på att vi ska köra ut till dig.

Kameraövervakning är ett samlingsbegrepp för ett helt system som består av olika delar som alla arbetar tillsammans för att säkerställa konstant videofilmning av ett visst område. I centrum står en övervakningskamera, eller oftare flera övervakningskameror. Men du får inte bara en övervakningskamera. Sedan finns det en server (även kallad “NVR”, vilket står för nätverksvideoinspelare). Sedan behöver du en hårddisk. Servern ansvarar för att samla in allt material från varje övervakningskamera i hela byggnadens kameraövervakningssystem och lägga alla videofilmer på den centrala hårddisken. Mellan alla dessa delkomponenter i kameraövervakningssystemet finns förstås all kabeldragning; visste du att i en vanlig stormarknad där Nordic Retail installerar kameraövervakning finns det vanligtvis cirka en kilometer kabeldragning? Det är vad som krävs för att ansluta alla övervakningskameror till servern med datakablar och för att ansluta dem med strömkablar till en elkälla.

Problem med svinn och stöld?

Varför välja kameraövervakning?

Kameraövervakning är ett verktyg som används bland annat för att minska svinnet, och kameraövervakning är också en viktig del av optimeringen av butikssäkerheten. Synlig kameraövervakning har en förebyggande effekt och förhindrar inbrott, stölder och rån, eftersom synligheten av kameraövervakning i butiken gör att potentiella gärningsmän håller sig borta av rädsla för att bli filmade av en övervakningskamera i brottsögonblicket. Den förebyggande effekten av kameraövervakning bidrar till att minska det totala svinnet, och kameraövervaknings bidrar också till att öka säkerheten för både kunder och personal genom vetskapen om att all brottslig verksamhet filmas.

Om en brottslig handling inträffar spelar kameraövervakning också en avgörande roll för att brottet ska kunna lösas snabbt. Det faktum att en butik kan anmäla en brottslig handling till polisen och samtidigt tillhandahålla bevis till polisen i form av bilder från butikens kameraövervakning underlättar avsevärt för polisen och ökar därmed chanserna att gärningsmännen hittas och hålls ansvariga.

Kameraövervakning fungerar särskilt bra i samband med varularm. Ett varularmssystem i butiken kan hjälpa till att varna butikspersonalen om att en potentiellt brottslig handling äger rum, och personalen kan sedan använda butikens kameraövervakning för att kontrollera vad som faktiskt hände, i stället för att behöva förlita sig på ögonvittnesskildringar.

Nordic Retail är den ledande leverantören av kameraövervakningslösningar i Danmark och Sverige från varumärket HikVision, som är en globalt erkänd utvecklare och tillverkare av kameraövervakningslösningar. Våra kunder drar nytta av den långvariga och starka relationen som Nordic Retail har med HikVision och andra kända tillverkare av kameraövervakningslösningar som Milestone, Panasonic och EagleEyeNetworks.

En kamera för alla ändamål

En övervakningskamera är inte bara en övervakningskamera

Inom kameraövervakning finns det en mängd olika typer av övervakningskameror. Det finns en övervakningskamera för nästan alla syften du kan ha, så det finns ingen situation som du inte kan hitta en bra kameraövervakningslösning för.

Det är dock viktigt att tänka på när man letar efter en kameraövervakningslösning, eftersom det sällan är meningsfullt att använda samma typ av övervakningskamera i två olika situationer. En övervakningskamera är byggd för att fungera optimalt i en specifik situation. Om du till exempel behöver en bra kameraövervakningslösning i en stormarknad, där du behöver en övervakningskamera både inomhus och utomhus, och en övervakningskamera både vid ingången och vid kassaskåpet, kommer du nästan alltid att behöva olika typer av övervakningskameror i din övergripande kameraövervakningslösning. Detta beror på att varje övervakningskamera måste väljas noggrant för att fungera optimalt för sitt specifika syfte. Om man installerar samma typ av övervakningskamera i alla delar av stormarknaden riskerar man att stormarknaden inte får maximal nytta av sin kameraövervakning.

Tyvärr är det ett misstag som vi ofta ser att kunder som kommer till oss tidigare har haft kameraövervakning installerad och använt exakt samma typ av övervakningskamera överallt. Följden blir att kunden antingen har betalat för mycket för sin kameraövervakning och fått dyra övervakningskameror installerade på platser där en mycket enklare kameraövervakningslösning lätt hade kunnat göra jobbet. Omvänt kan följden ibland bli att kunden får en falsk känsla av säkerhet genom att ha en fullt fungerande kameraövervakning, men när de på olycksdagen måste gå och titta på videoupptagningen för att se vad som hände visar det sig att kameraövervakningen som sattes upp i området inte var tillräckligt bra för att fånga alla viktiga detaljer i just det sammanhanget.

Några exempel

Vilka är exempel på vanliga typer av övervakningskameror?

Nedan har vi gett fyra exempel på några av de vanligaste typerna av kameraövervakningskameror för att illustrera med verkliga exempel hur de kan skilja sig från varandra. Kom ihåg att beslutet om valet av kameraövervakningslösning alltid måste bygga på ett samråd, eftersom det finns många överväganden och aspekter att ta hänsyn till i beslutsprocessen.

De fyra typerna av övervakningskameror nedan är bara några exempel. Om du vill ha en övervakningskamera som gör något annorlunda kan vi hitta den i vårt stora utbud av övervakningskameror.

Övervakningskamera “Cube”

Övervakningskameran Cube är en övervakningskamera av hög kvalitet, idealisk för kameraövervakning av kontorsmiljöer och liknande förhållanden. Detta beror på att Cube-övervakningskameran tar bilder av god kvalitet, så att alla detaljer tas med.Den är också mycket flexibel med rotation i tre axlar, så att alla hörn av rummet kan täckas av kameraövervakning.

Övervakningskamera “Box”

Box-övervakningskameran spelar in i extremt hög kvalitet och är byggd för att spela in med olika zoomkvalitet. Detta gör övervakningskameran unik för kameraövervakning i olika områden och för att zooma in på enskilda personers ansikten och andra detaljer. Box-övervakningskameran är därför en idealisk övervakningskamera för kameraövervakning vid in- och utgångar, även eftersom det är möjligt att ansluta live-monitorer så att människor kan se sig själva filmade av kameraövervakningen när de går. Box-övervakningskameran kan även placeras utomhus i varierande temperaturer och fuktighet.

Övervakningskamera ”Bullet”

Bullet-övervakningskameran är en tillförlitlig övervakningskamera som har en mångsidig tillämpning för kameraövervakning i många olika situationer. Övervakningskameran spelar in kameraövervakningsbilder i mycket hög kvalitet, så att alla viktiga detaljer finns med. Dessutom är Box-övervakningskameran byggd för att sitta utomhus i många olika väderförhållanden med både hög luftfuktighet och extrema temperaturer, vilket gör Box-övervakningskameran till ett bra val för kameraövervakning utomhus.

Övervakningskamera “Dome”

Dome-övervakningskameran registrerar också i hög bildkvalitet och fångar viktiga detaljer, och den är också byggd för utomhuskameraövervakning i många olika väderförhållanden. Dessutom är Dome-övervakningskameran vandalskyddad, vilket innebär att den är byggd för att klara av grov behandling utan att gå sönder. Dome-övervakningskameran är därför särskilt konstruerad för kameraövervakning i utsatta områden.

Teknologier

Hur skiljer sig säkerhetskameror från varandra?

Säkerhetskameror kan skilja sig från varandra på ett antal parametrar och det är detta som gör att vissa typer av säkerhetskameror lämpar sig bäst för vissa ändamål. Nedan följer en icke uttömmande lista över parametrar att ta hänsyn till när du väljer rätt säkerhetskamera för din kameraövervakning.

Typ av lins

Objektivtypen på en övervakningskamera påverkar hur mycket ljus som överförs till övervakningskameran och därmed hur snabbt och hur skarpt övervakningskameran kan ta bilder. Det kan också vara relevant när det gäller hur bred bilddelen måste vara.

Om du behöver en övervakningskamera för att kunna se en viss del av butiken är typen av lins en av de faktorer som är värda att ta hänsyn till.

Max. upplösning (megapixel eller “MP”)

Max. Upplösningen påverkar hur detaljerade bilderna från en viss övervakningskamera är och därmed hur bra du kan zooma in på bilderna.

Detta kan vara viktigt om du till exempel vill att övervakningskameran ska kunna zooma in ansikten på personer som står långt bort.

Färginspelning

Huruvida en övervakningskamera bör kunna spela in i färg eller inte är en subjektiv bedömning, beroende på behovet av att skilja färger (och särskilt nyanser) från varandra.

Är det viktigt att du kan se på din kameraövervakning att gärningsmannens hår var grått snarare än ljusbrunt? Då behövs en övervakningskamera som kan spela in i färg. Om det är viktigt för dig att kunna ge en noggrann beskrivning av färgerna på kläderna eller stöldgodset från din kameraövervakning bör du använda en kamera. Om du till exempel inte har några problem med att kameraövervakningen bara berättar att personens hår var mörkt snarare än ljust, räcker det med en svartvit övervakningskamera.

IR-inspelning

IR-registrering avser förmågan att skilja mellan temperaturer. En övervakningskamera med IR-funktion kan alltså avgöra om ett föremål var varmt eller kallt i förhållande till omgivningen.

Om detta är relevant för dig beror på om du behöver din kameraövervakning för att kunna se i mörker och avgöra om en rörelse orsakades av en människa (eller ett djur) eller om den orsakades av en annan icke levande källa. IR är särskilt viktigt i mörker, där det annars kan vara svårt att se vad som händer på kameraövervakningen.

WDR (bakgrundsbelysning)

Inom kameraövervakning står WDR för “wide dynamic range” (brett dynamiskt omfång) och avser övervakningskamerans förmåga att fånga tydliga bilder i situationer med hög ljuskontrast.

Detta är ofta relevant i situationer där en övervakningskamera är placerad i en butik och vetter ut mot gatan utanför, där det kan vara betydligt ljusare (särskilt under sommarmånaderna) än inomhus. Om övervakningskameran ska ge användbara bilder i en sådan situation måste den vara en WDR-övervakningskamera.

3-axlig justering (PTZ)

Med 3-axlig justering avses övervakningskamerans förmåga att panorera, luta och zooma (PTZ) och i vilken utsträckning övervakningskameran kan göra detta.

Om kameran är placerad i ett hörn är det inte viktigt om den kan rotera 360 grader, men om övervakningskameran är placerad på en mycket central plats med utsikt åt alla håll blir detta plötsligt en mer relevant fråga. Särskilt om du vill kunna styra övervakningskameran och dess riktning.

Ljud

Ljud avser om övervakningskameran kan spela in ljud utöver bilder. Om det är viktigt för dig att kunna följa vad som sägs eller vilka ljud som hörs i samband med kameraövervakningen är detta en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till när du väljer övervakningskamera. Lika viktigt kan det vara om övervakningskameran har en programvara som filtrerar bakgrundsbrus så att till exempel samtal blir tydligare att lyssna på.

Vandalskydd

På vissa platser kan det vara mycket viktigt att en övervakningskamera är vandalsäker (ibland även kallad “vattentät”). Detta kan till exempel vara relevant i utsatta bostadsområden med hög grad av vandalism och brottslighet, men det kan också vara relevant av andra skäl och på andra platser. Alla övervakningskameror är inte vandalsäkra, så det är en faktor som är värd att ta hänsyn till när du skaffar ny kameraövervakning.

Väderbeständighet

En övervakningskameras väderbeständighet kan också vara en relevant fråga om du vill installera kameraövervakning utomhus. Vissa säkerhetskameror är till exempel vattentäta, medan andra inte är vattentäta och skadas snabbare. Andra övervakningskameror tål hög luftfuktighet, vilket andra inte gör. Vissa övervakningskameror klarar hård frost och/eller höga temperaturer, vilket också kan vara nödvändigt beroende på var du tänker installera din kameraövervakning.

Vi är redo att hjälpa dig

Professionell rådgivning

På Nordic Retail anser vi att vår viktigaste uppgift när vi blir kontaktade om kameraövervakning är att ge kunden grundlig rådgivning om alla relevanta överväganden inom kameraövervakning och valet av övervakningskameror.

Vi strävar efter att ställa rätt frågor och ge rätt information så att kunden är helt medveten om vad de verkligen behöver när det gäller kameraövervakning. Först då kan vi börja välja specifika typer av övervakningskameror och börja skräddarsy en kameraövervakningslösning som uppfyller kundens specifika behov.

Nordic Retail är medlem i säkerhetsbranschen och vi ger alltid våra kunder grundliga råd om den lagstiftning som finns på området när det gäller kameraövervakning. Vi hjälper våra kunder att GDPR-säkra sin nya kameraövervakning, och vi är också alltid redo att ge service om det finns några tvivel, om det finns några utmaningar med att använda butikens kameraövervakning eller om det uppstår några fel med butikens kameraövervakning.

Dialog och sparring

Kontakta oss

Har du fått reda på mer om dina behov av kameraövervakning eller har du fler frågor? Då är du välkommen att kontakta Nordic Retail för en kostnadsfri konsultation om dina specifika behov av kameraövervakning och de alternativ som finns tillgängliga. Våra key account managers har många års erfarenhet av kameraövervakning och är alltid redo att ta en kopp kaffe och prata med dig.

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor