RFID - Radiofrekvens Identifiering

Upptäck en värld av RFID som kan hjälpa dig att: optimera realtidsspårning av varor, öka effektiviteten, minska kostnaderna och öka säkerheten mot svinn. Läs mer om Checkpoint Systems RFID-lösningar på den här sidan.

Radiofrekvens identifiering

Ett stort antal möjligheter

RFID står för ”radio frequency identification” (svenska: “radiofrekvensidentifikation”).

Det är en teknik som under dessa år leder till stora förändringar i hur organisationer:

 • Hanterar sina lager,
 • spårar sina produkter och
 • minskar sitt svinn.
 

Lagerhanteringssystem som använder RFID-teknik (även kallat “RFID-system”) hjälper helt enkelt företag att identifiera och övervaka objekt på deras väg från A till B – till exempel en artikel från produktionsanläggningen genom leveranskedjan till butiken med hög precision, vilket avsevärt minskar risken för fel och svinn.

Komponenter

Vad består ett RFID-system av?

Kortfattat bygger RFID-system på radiosignaler som överförs mellan systemets olika delar. De två huvuddelarna i ett RFID-system är:
 1. RFID-taggar (små etiketter eller plasttaggar som fästs på det föremål som ska övervakas)
 2. RFID-detektorer (skannrar som kan läsa av dessa taggar och därmed identifiera produkten när den passerar genom skannrarna på sin väg)
 3. RFID-programvara (hjärnan bakom systemet)

RFID-taggar

RFID-taggar är små elektroniska enheter som lagrar och överför information. Varje tagg har sitt eget unika serienummer, som den sänder information om när den passerar en RFID-detektor. Detta gör det möjligt för RFID-detektorerna att snabbt och enkelt identifiera den enskilda RFID-taggen exakt.

Det finns många olika typer av RFID-taggar för många olika behov. Du kan få RFID-taggar som kan fästas på alla typer av förpackningar på varor, eller till och med RFID-taggar som kan fästas på djur.

RFID-detektorer

RFID-detektorer är enheter som skannar RFID-taggar för att identifiera den enskilda taggen och därmed det unika föremål som taggen har fästs vid.

RFID-detektorer finns i olika utföranden:
 1. De kan vara handhållna och bärbara, så att en lagerarbetare kan gå runt och skanna fritt
 2. De kan fästas på en specifik plats – t.ex. där varor passerar på ett löpande band
 3. De kan byggas in i en antenn för artikelövervakning så att larmbåge för varusäkring, så att larmbågen inte bara identifierar obehöriga produkter som lämnar butiken, utan också identifierar exakt när de unika produkterna lämnar butiken

RFID programvara

I centrum för alla RFID-system står den programvara som hjälper till att hålla reda på all information. RFID-programvara är program som samlar in och hanterar data från RFID-detektorerna.

Denna programvara kan anpassas för att uppfylla de specifika behoven i ditt företag, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för lagerhantering, åtkomstkontroll och mycket mer.

Användning

Hur fungerar RFID-systemet?

Det finns 5 huvudfaser i användningen av ett RFID-system:

 1. Den första signalen: RFID-detektorn sänder ut en radiosignal med en specifik frekvens till sin omgivning.
 2. Tagg-respons: RFID-taggar som befinner sig i närheten av RFID-detektorn kommer att reagera på den radiosignal som detektorn sänder ut. Vissa taggar (så kallade “passiva taggar”) har ingen intern strömkälla, utan får ström via detektorns signal, vilket laddar dem innan de kan skicka en svarssignal. Andra taggar (så kallade “aktiva taggar”) har sin egen interna strömkälla och kommer alltid att vara redo att skicka en svarssignal.
 3. Dataöverföring: RFID-taggen sänder en svarssignal till RFID-detektorn. Beroende på typ av tagg och de data som taggen har matats med från början kommer svarssignalen att innehålla olika information. Till exempel kan den skicka en unik ID-kod, men den kan också skicka mer specifik produktinformation eller annan relevant information.
 4. Databehandling: RFID-detektorn kommer (med hjälp av den underliggande programvaran) att behandla den svarssignal som tas emot från RFID-taggen och bestämma vad som ska göras härnäst.
 5. Aktion: Beroende på vilken typ av data RFID-taggen har skickat till RFID-detektorn, och beroende på hur programvaran bakom detektorn är konfigurerad, kan följande hända:
  1. Det kan beslutas om produkten ska beviljas tillträde genom en grind eller kvarhållas
  2. Inventarieförteckningar kan uppdateras
  3. Produktens senast kända position kan uppdateras på en karta
  4. Ett larm kan utlösas
  5. Eller något annat kan hända

Vinster

Fördelarna med RFID

Kärnan i RFID-system är enkel: mer exakt spårning.

Fördelarna med mer exakt spårning är praktiskt taget oändliga, och fördelarna med att använda RFID-system är därför oändliga. Begränsningarna ligger bara i hur du väljer att använda systemet.

Nedan följer några av de fördelar som kan uppnås genom att använda ett RFID-system:
 • Noggrannhet i lagerhanteringen: varje RFID-tagg är unik, vilket maximerar noggrannheten i lagerhanteringen.
 • Minskning av mänskliga fel: eftersom RFID-detektorerna automatiskt läser av de unika taggarna elimineras risken för mänskliga fel.
 • Minskat svinn: RFID kan spela en viktig roll för att minska svinn och stöld eftersom varorna kan spåras.
 • Källmärkning: RFID-taggar kan fästas på produkter vid källan till produkterna (tillverkningsstället). Detta sparar tid för butikerna eftersom personalen inte behöver märka produkterna.
 • Förbättrad kundupplevelse: Med den ökade noggrannheten i lagerhanteringen kan butikerna hålla reda på när produkter behöver fyllas på. Detta säkerställer att produkterna alltid finns i lager, vilket resulterar i en bättre kundupplevelse.
 • Minskade kostnader: optimerad lagerhantering och minskad mänsklig inblandning bidrar till att sänka kostnaderna.
 • Miljö- och klimatpåverkan: genom att minska svinnet och risken för mänskliga fel uppnås ett mer effektivt resursutnyttjande, vilket i slutändan bidrar till att minska klimatavtrycket.

Kontakta oss

Vill du veta mer om RFID?

Nordic Retail har en personalstyrka med specialkunskaper och erfarenhet inom RFID-teknik.

Vi har också ett mångårigt och nära samarbete med en av världens ledande utvecklare och tillverkare av RFID-lösningar, Checkpoint Systems, som samarbetar med Nordic Retail för att implementera lösningar på den danska och svenska marknaden.

Nordic Retails specialister är alltid redo att diskutera fördelarna och möjligheterna med RFID-lösningar i din organisation och dess leveranskedja.

Prata med en rådgivare idag på:

 • (+45) 44 84 14 44
 • KS@Nordic-Retail.com
 

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor