Varularm var ett "måste"

Goda erfarenheter från Spar i Borrevejle

Spar i Borrevejle utanför Roskilde visste att de var tvungna att göra något för att bekämpa svinnet i spritavdelningen.

Personalen var dock orolig för att ett varularmssystem skulle bli för besvärligt och ta för mycket plats i butiken.

Nordic Retails lösning var ett lätt och elegant varularmssystem med små larmbågar och flaskförseglingar som är superlätta att använda.

Varularm till flaskor ökar försäljningen av spritdrycker

Malene Kirkestrup i Spar Borrevejle hade länge sett varorna försvinna. Under hösten 2019 vidtog hon proaktiva åtgärder och investerade i ett varularmssystem.

”Vi märkte att varor plötsligt hade försvunnit och samtidigt kunde vi se att ingenting hade sålts. Så när vi tittade tillbaka på kamerorna kunde vi se att det var för att någon hade tagit dem.” – Malene Kirkestrup, livsmedelshandlare, Spar Borrevejle.

Specifika behov kräver specifika lösningar

I en relativt liten livsmedelsbutik som Spar i Borrevejle, där det kan vara mycket folk ibland och mycket trafik passerar genom butikens enda in- och utfart, var det svårt för personalen att föreställa sig hur man skulle kunna inrymma larmbågar.

Nordic Retails breda utbud av lösningar erbjöd dock lösningen: smala och diskreta larmbågar för merchandising som inte är i vägen för kunderna.

Butikens köpman, Malene Kirkestrup, lät till och med specialutforma larmbågar med bilder och meddelanden som hon själv valde, och resultatet blev en win-win mellan svinnreducering och kundupplevelse.

”Även om du först kanske tror att larmbågarna tar upp mycket plats, fungerar det faktiskt bra och de passar bra in i omgivningen.” – Malene Kirkestrup, köpman, Spar Borrevejle.

Effekten är på resultatet

Malene Kirkestrup förklarar att butiken, innan den fick varularm, hade stort svinn på bland annat dyrt kött, men framför allt på alkoholhaltiga produkter. Detta innebar att personalen var tvungen att begränsa vilka spritdrycker som fanns på butikens hyllor och displayer. Detta innebar att de gick miste om potentiell försäljning.

Efter att ha infört varularm har butiken inte bara sparat pengar genom det naturligt minskade svinnet till följd av varularm, utan de har även tjänat mer genom ökad försäljning eftersom de har kunnat visa upp fler spritdrycker.

”Under det ett och ett halvt år som vi har haft varularm skulle vi ha haft svinn motsvarende mer än det belopp som vi har lagt in för varularmssystemet. Så det har verkligen lönat sig nu. Jag skulle säga att det är en liten investering jämfört med vad varularmssystemet kan förhindra på lång sikt.” – Malene Kirkestrup, livsmedelshandlare, Spar Borrevejle.

Kontakta oss för att få veta mer

Upplever du samma problem med svinn som Malene Kirkestrup och har du tänkt på varularm? Ta sedan en kostnadsfri pratstund med Nordic Retail om dina möjligheter inom varularm

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor