RFID - Radiofrekvens Identifikation

Opdag en verden af RFID, som kan hjælpe dig med at: optimere tracking af varer i realtid, opnå øget effektivitet, reducere omkostninger, og forhøje sikkerheden mod svind. Læs mere om Checkpoint Systems RFID-systemer på denne side.

Radiofrekvens Identifikation

Et væld af muligheder

RFID står for ”radio frequency identification” (dansk: “radiofrekvensidentifikation”).

Det er en teknologi, som i disse år er med til at skabe store forandringer i den måde, virksomheder:

 • administrerer sine lagerbeholdninger,
 • sporer sine produkter og
 • reducerer svindet.
 

Lagerstyringssystemer, der bruger RFID-teknologi (aka. ”RFID-systemer”) hjælper helt simpelt virksomheder med at identificere og overvåge objekter på sin rejse fra A til B – for eksempel en vare fra produktionsstedet gennem forsyningskæden til butikken med høj præcision og dermed væsentligt reduceret risiko for fejl og svind.

Komponenter

Hvad består et RFID-system af?

Kort forklaret bygger RFID-systemer på radiosignaler, som bliver transmitteret mellem systemets dele. De tre hoveddele i et RFID-system er:
 1. RFID-tags (små etiketter eller plastikbrikker, som sættes på varen, der skal overvåges)
 2. RFID-detektorer (scannere, der kan læse disse tags og dermed identificere produktet, når det passerer scannerne på sin rejse)
 3. RFID-software (hjernen bag systemet)

RFID-tags

RFID-tags er små, elektroniske enheder, der lagrer og overfører information. Hvert tag har sit eget unikke serienummer, som det sender information om, når det passerer forbi en RFID-detektor. Herved kan RFID-detektorerne hurtigt og nemt identificere det individuelle RFID-tag helt nøjagtigt.

Der findes mange forskellige typer RFID-tags til mange forskellige behov. Man kan få RFID-tags, der kan sættes på alle mulige typer emballage på varer, eller sågar RFID-tags til at sætte på dyr.

RFID-detektorer

RFID-detektorerne er de enheder, der scanner RFID-tags for at identificere det enkelte tag og dermed dén unikke vare, som tagget er blevet sat fast på.

RFID-detektorer findes i forskellige former:
 1. de kan være håndholdte og transportable, så en lagermedarbejder kan gå rundt og scanne frit
 2. de kan være fastgjorte et specifikt sted – for eksempel et sted, hvor varer kører forbi på et samlebånd
 3. de kan være indbygget i en varesikringsantenne, så varesikringsantennen ikke blot identificerer uautoriserede produkter, der forlader butikken, men også identificerer nøjagtigt hvornår de unikke produkter forlader butikken

RFID software

Helt centralt i ethvert RFID-system er dén software, der hjælper med at holde styr på alle informationerne. RFID software er programmer, der indsamler og administrerer data fra RFID-detektorerne.

Denne software kan tilpasses til at opfylde forretningens specifikke behov, hvilket gør den til et kraftfuldt værktøj til lagerstyring, adgangskontrol og meget mere.

Afspil video
Afspil video

Anvendelse

Hvordan virker RFID-systemet?

Der er overordnet 5 faser i anvendelsen af et RFID-system:

 1. Det første signal: RFID-detektoren udsender et radiosignal til sine omgivelser i en bestemt frekvens.
 2. Tag-respons: RFID-tags, der er i nærheden af RFID-detektoren, vil reagere på radiosignalet, som detektoren udsender. Nogle tags (kalder ”passive tags”) har ikke en intern strømkilde, men vil modtage strøm via detektorens signal, hvormed de bliver ladt op, inden de kan sende et svarsignal. Andre tags (kaldet ”aktive tags”) har deres egen interne strømkilde og vil altid være klar til at sende et svarsignal.
 3. Datatransmission: RFID-tagget sender et svarsignal til RFID-detektoren. Afhængigt af taggets type og den data, som tagget er blevet fodret med fra begyndelsen, vil svarsignalet indeholde forskellig info. Det kan f.eks. sende en unik ID-kode, men det kan også sende mere konkret produktinfo eller anden relevant info.
 4. Data-processering: RFID-detektoren vil (med hjælp fra det bagvedliggende softwareprogram) processere det svarsignal, der modtages fra RFID-tagget og tage stilling til, hvad der skal ske.
 5. Aktion: Afhængigt af, hvad slags data RFID-tagget har sendt til RFID-detektoren, og afhængigt af hvordan softwaren bag detektoren er indrettet, kan følgende ske:
  1. Det kan besluttes, om produktet skal gives adgang gennem en port eller tilbageholdes.
  2. Lageroptegnelser kan blive opdateret
  3. Produktets senest kendte lokation kan blive opdateret på et kort
  4. En alarm kan sættes i gang
  5. Eller noget andet

Gevinster

Fordelene ved RFID

Kernen i RFID-systemer er helt enkelt: mere præcis sporing.

Fordelene ved en mere præcis sporing er stort set uendelige, og fordelene ved at anvende RFID-systemer er derfor talløse. Begrænsningerne består kun i, hvordan man vælger at anvende systemet.

Herunder er nogle af de fordele, man kan opnå ved at anvende et RFID-system:
 • Nøjagtighed i lagerstyring: hvert enkelt RFID-tag er unikt, hvilket maksimerer nøjagtigheden i lagerstryingen.
 • Reduktion af menneskefejl: da RFID-detektorerne automatisk læser de unikke tags, elimineres risikoen for menneskefejl.
 • Svindreduktion: RFID kan spille en vigtig rolle i reduktionen af svind og tyveri, da varer kan spores.
 • Kildesikring: RFID-tags kan påsættes på produkterne ved produkternes kilde (produktionsstedet). Herved sparer butikkerne tid, da personalet ikke skal sætte tags på produkterne.
 • Forbedret kundeoplevelse: Med den højnede nøjagtighed i lagerstyringen, bliver det muligt for butikkerne altid at holde styr på, hvornår der skal genopfyldes. Herved sikres det, at produkterne altid er på lager, og dette giver en bedre kundeoplevelse.
 • Reduktion i omkostninger: optimering i lagerstyring og reduktion i menneskelig involvering hjælper med at bringe omkostningerne ned.
 • Miljø- og klimapåvirkning: ved at reducere svindet og risikoen for menneskelige fejl, opnås mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, hvilket i sidste ende er med til at reducere klimaftrykket.

Kontakt os

Vil du vide mere om RFID?

Nordic Retail drager fordel af en medarbejderstab med specialiseret viden og erfaring inden for RFID-teknologi.

Vi har desuden fordel af mange års tæt samarbejde med én af verdens førende udviklere og producenter af RFID-løsninger, Checkpoint Systems, som samarbejder med Nordic Retail omkring implementering af løsninger på det danske og det svenske marked.

Nordic Retails specialister er altid klar til en uforpligtende samtale om fordelene og mulighederne ved RFID-løsninger i din virksomhed og dennes forsyningskæde.

Tal med en rådgiver i dag på:

 • (+45) 44 84 14 44
 • KS@Nordic-Retail.com
 

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor